Pixelwerk AS – Personvernerklæring

Opplysninger som legges inn i kontaktskjema på våre nettsider
Under følger informasjon til deg som fyller ut vårt kontaktskjema.

Personopplysninger
Når du fyller ut kontaktskjemaet på nettsiden trenger vi ditt navn, hvilken bedrift du representerer, din epost og ditt telefonnummer. Dette er personopplysninger

Formålet med behandlingen
Formålet med innsamlingen er å kunne svare på din henvendelse samt sende deg relevant informasjon tilknyttet din henvendelse. Informasjonen du legger inn lagres i vårt system for kunde/potensiell kunde. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at din henvendelse skal kunne etterkommes og følges opp. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a). 

Behandlingsansvarlig og databehandlere
Behandlingsansvarlig for de personopplysningene som samles inn om deg er:

Pixelwerk AS, org. nr. 915 011 918, Strandgata 27, 6905 Florø, post@pixelwerk.no

For drift av våre datasystemer benyttes ulike databehandlere, per i dag: Pixelwerk, SquareSpace og MailChimp. Disse kan få tilgang til opplysningene du har lagt inn ifm. sitt arbeid med driften av våre datasystemer. Våre databehandlere er alle underlagt databehandleravtaler som innebærer at de ikke kan benytte personopplysningene på noen annen måte. 

Samtykke
Ved å klikke på samtykke-boksen i kontaktskjemaet samtykker du til at personopplysningene du legger igjen (navn, bedrift, epost og telefonnummer) kan behandles i samsvar med samtykket og det som fremgår av denne personvernerklæringen. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake. 

Retting, sletting mv.
Den registrerte har rett til innsyn i, korrigering og sletting, samt begrensning av og protest mot behandlingen av, personopplysningene, samt rett til å påklage behandlingen til Datatilsynet. Videre kan den registrerte ha rett til å få personopplysningene overført til annen behandlingsansvarlig. 

Lagringstid
Personopplysningene du legger inn vil lagres så lenge det er relevant i relasjon til det din henvendelse gjelder.